Boj s kilometry – sezóna 1975

Domácí sezóna dálkových plavců skončila Superfinálem v Krnově a začátek nové se odehraje již v únoru ve vysokomýtském bazénu. Nyní je čas hodnocení té uplynulé, přípravy na tu další, ale také aktualizace statistik. A při té příležitosti otevřme okénko do […]

Mladík Tobiáš porazil hvězdy dálkového plavání, Vítek ukončil kariéru

5. listopadu 2012  11:17

Jakub Tobiᚠporazil hvìzdy dálkového plavání. Na Cenì Krnovska vyhrál závod na pìt kilometrù èasem 53:22,14 minuty. „Neèekal jsem, že pùjdu tak rychle,“ øekl starší dorostenec brnìnské Komety. „To, že vyhraji s takovým náskokem, se mi ani nezdálo.“

Dvìstìkrát musel pøeplavat pìtadvacetimetrový bazén v krnovských Mìstských lázních, než druhého Jana Pošmourného, svého oddílového kolegu, porazil zhruba o 74 vteøin. Za sebou nechal svìtové hvìzdy – nìmeckého reprezentanta Alexandra Studzinského, který byl pátý èasem 55:39,30, i trojnásobného mistra svìta Jurije Kudinova z Kazachstánu. Ten byl šestý za 56:01,40 minuty.

„A jsem se snažil ze všech sil, nešlo mi to,“ povzdechl si Kudinov, úèastník letošní olympiády. „Bylo to horší než loni.“ To byl v Krnovì tøetí. Zklamaný byl i Studzinski, který má mezi plavci pøezdívku Stuci. „Atmosféra byla super, ale vydržel jsem jen kilometr. Pak už to bylo zlé,“ øekl Alexander Studzinski. „Trénuji však teprve tøi týdny.“

Studzinského, jenž patøí mezi svìtovou dálkoplaveckou špièku, pøilákal do Krnova øeditel závodu Ivan Smolka. „A nebylo to pøíliš tìžké,“ usmál se. „Domlouvali jsme to už zaèátkem roku na Svìtovém poháru v Argentinì. Mìl tam nìjaké støevní potíže, byl slabý, a tak mi kývl na všechno.“

Mohly by se v Krnovì objevit i další podobné hvìzdy? Tøeba legendární Bulhar Petar Stojèev? „S ním, stejnì jako napøíklad s Nìmcem Lurzem by to bylo složité,“ odpovìdìl Smolka. „Na nì bychom museli mít jiné, zejména ekonomické podmínky. Ale možná pøilákáme nìjakého Australana, který trénuje s Liborem.“

Libor Smolka, èeský reprezentant z TJ Krnov, se už tøetí sezonu pøipravuje v Austrálii. V sobotním závodì doplaval devátý a èekal, že dopadne hùø. „Od záøijového mistrovství Evropy jsem nebyl poøádnì ve vodì,“ øekl. Šest týdnù odpoèíval. „Byl jsem si zaplavat dvakrát tøikrát a to je znát. Ztrácíš cit pro vodu, ruka podkluzuje, zábìr je nulový a vytrvalost jde do háje. Zaèínám úplnì od nuly.“

Vítek se v krnovském bazénu rozlouèil s kariérou

Sedmé místo v èase 58:59,80 minuty. Tak se nejlepší èeský dálkový plavec souèasnosti Rostislav Vítek rozlouèil se svou kariérou. Ve 36 letech. Pìtikilometrový závod na sobotní Cenì Krnovska byl jeho posledním oficiálním profesionálním startem.

V cíli se opøel o okraj bazénu a dlouho se díval kolem sebe. Jako by rozjímal. „Ne, ne, nebylo to žádné dojetí, ten závod jsem si užil,“ prohlásil Vítek, závodník Komety Brno. „Ten mùj èas je špatný, ale chtìl jsem jít pod hodinu, což se mi povedlo.“

Pøed krnovským závodem, jímž skonèila dálkoplavecká sezona, už netrénoval. Šel do nìho jako vítìz Èeského poháru, jemuž vládli plavci Komety Brno, když zvítìzili v družstvech a mezi ženami uspìla jejich Silvie Rybáøová.

Rozhodnutí ukonèit kariéru ve Vítkovi, který vyhrál dva závody Svìtového poháru, startoval na olympiádì v Pekingu a pøeplaval kanál La Manche, dozrávalo celou sezonu. „Už jsem nemìl potøebné výsledky a trápily mì problémy s rameny,“ øekl. Nyní by se rád stal trenérem.

Pozvánka na Cenu Krnovska – díl třetí a poslední

Vážení dálkoplazi či jiná zvěři!

Došli jsme k závěru, že se na vás obrátíme ještě jednou s poslední aktualizací startovní listiny a některými upřesněnými informacemi k Ceně Krnovska.

Po několika odhláškách dostala startovní listina níže uvedenou podobu. Doplnili jsme všechny divoké karty (startují mimo Český pohár) a rozhodili plavce do rozplaveb a uvedli startovní časy jednotlivých rozplaveb. Vždy se snažíme nasazovat do první rozplavby plavce relativně z blízkého okolí, do druhé ty vzdálenější (pro Táboráka jsme organizovali rozplavbu o půlnoci, i tak to stihnul tak tak, jak furt přehazoval vidlama prachy, aby jim v bance nezplesnivěly). Třetí – Grand rozplavba se jede v sobotu a je nabitá pekelnýma borkama a borcama.

Jako snad nejlepší upoutávku uvedeme, že jsou ohlášeny pokusy o čtyři české rekordy v kategorii Masters (Vlasta Čudanová, Petra Mrůzková, Muf Mrůzek a Pajda Horký), dále pokus o traťový rekord – Jura Kudinov, což by mohl být i kazašský rekord. A další pokusy určitě visí ve vzduchu – doufáme, že dorostenci si nenechají ujít příležitost ukázat se v plné kráse. A možná dojde i k ohrožení českého seniorského rekordu. Uvidíme!

Rozdělení přihlášených plavců do rozplaveb:

1. rozplavba, pátek 2.11.2012, start 16.00 hod
1 Mrůzek Michael 1967 ME TJKr
2 Flora Michal 1992 muž TJKr
3 Hubal Petr 1983 MA Boh
4 Solská Adéla 1995 sd KomBr
5 Novotná Eliška 1992 žena KomBr
6 Lokajová Aneta 1993 žena UnBr
7 Šťastná Petra 1997 mld KomBr
8 Čudanová Vlasta 1950 MH KomBr / FiBr
9 Mrůzková Petra 1966 ME TJKr
10 Vágnerová Kateřina 1996 mld KomBr
11 Flora Daniel 1995 sd TJKr mimo ČP
12 Říha Jakub 1994 sd TJKr mimo ČP
13 Horký Jiří 1959 MF TJKr mimo ČP
14 Borovka Radek 1973 MC KSPKl mimo ČP
2. rozplavba, pátek 2.11.2012, start 18.30 hod
1 Procházka Martin 1994 sd SlPl
2 Dvořák Petr 1997 mld SlPl
3 Fronk Michal 1992 muž SlPl
4 Kurková Lucie 1997 mld PKVM
5 Štolková Barbora 1996 mld SlPl
6 Fialová Renáta 1996 mld SlPl
7 Ulipová Michaela 1997 mld SlPl
8 Šarláková Šarlota 1995 sd SlPl
9 Pittrová Kateřina 1994 sd SlPl
10 Horníková Kristýna 1997 mld SlPl
11 Stránská Kateřina 1995 sd SlPl
12 Vachanová Lucia 1987 MA KomBr mimo ČP
3. rozplavba, sobota 3.11.2012, start mezi 12 – 13 hod
1 Vítek Rostislav 1976 MC KomBr
2 Kozubek Matěj 1996 mld Boh
3 Pošmourný Jan 1988 muž KomBr
4 Ingeduld Vít 1994 sd KomBr / PLČB
5 Tobiáš Jakub 1995 sd KomBr
6 Rybářová Silvie 1985 MA KomBr
7 Okurková Magda 1991 žena KomBr
8 Štěrbová Lenka ml. 1994 sd SCPAP
9 Pechanová Jana 1981 MB KomBr
10 Smolka Libor 1985 MA TJKr mimo ČP
11 Kudinov Jurij 1979 KAZ mimo ČP
12 Studzinski Alexander 1983 SRN mimo ČP

Rozdělení na dráhy bude provedeno pořadateli po prezentaci. Pro plavce v Grand rozplavbě bude při nasazení do rozplaveb platit klasické pravidlo – mládí patří do kanálku!

Ještě několik organizačních doplnění:

vyhlášení celkových výsledků pětky provedeme  před začátkem odpoledního bloku sprintů (odhadem v 14.30), ceny se obvykle dostanou na prvních deset (ale musí být fyzicky přítomni, v zastoupení si vypíchněte oko)

vyhlášení celkových výsledků za ČP v dálkovém plavání za rok 2012 v kategoriích mužů, žen, všech dorostů a družstev proběhne kolem 16. hodiny (před finále na 100m znak), ceny se předávají jen fyzicky přítomným borcům a borkám

je možné zajistit ubytování z pátku na sobotu, stačí obvykle spacák a karimatka, ale je nutné o zájmu o ubytování informovat pořadatele. Zatím to provedla pouze Aneta Lokajová a ubytování má zajištěné. Ostatní – pokud máte zájem, dejte urychleně vědět, jinak můžou být problémy

plavce z Grand rozplavby prosíme o příchod na bazén v sobotu v 9.30. Jak mnozí víte, v Krnově bývá před hlavní rozplavbou nástup účastníků, kde jsou jednotliví plavci přestaveni publiku. Bude opět přítomen štáb České televize a jsou plánovány rozhovory některých startujících před samotným závodem

– měla by být letos k dispozici velká tabule, abychom mohli lépe informovat o průběhu závodu

A to už snad stačí. Těšíme se na vás fšecky v Krnově v pátek a sobotu 2.a 3.11.2012 !!!

Za TJ Krnov, vítěze ČP v družstvech v letech 2004, 2005 a 2006

s havířským

Zdař Bůh!

Muf a Ivan

Spyridon Gianniotis a Ana Marcela Cunha celkovými vítězi světového poháru

Řek Spyridon Gianniotis a Brazilka Ana Marcela Cunha letos celkově zvítězili ve světovém poháru, který se uzavřel již tradičně v jihovýchodní Asii posledními dvěma maratony na 10 kilometrů v Hong Kongu a v čínském Shantou. Tam se k poslednímu svěťáku sešlo přes 80 borců, ale úřadovali právě oba celkoví vítězové Gianniotis a Cunha, kteří tak potvrdili své průběžné vedení a zároveň podtrhli svoji letošní dominanci. Vždyť mistr světa (10km) Gianniotis vyhrál hned 4 z 8 maratonů světového poháru a získal celkových 134 bodů. A v ženách dominovala Ana Marcela, již po druhé – prvně v roce 2010, ještě výraznějším způsobem, ziskem dokonce 160 bodů a hned v sedmi z osmi závodů se umístila na stupních vítězů.

Druhý v Číně doplaval domácí Zu Lijun, který ve finiši překvapivě přehmátl zkušeného Brazilce Alana Do Carmo. Ten si vedle bronzu z Činy veze i bronz v celkovém pořadí, když získal celkových 72 bodů a vrátil se tak mezi nejlepší po “až” 10. místě v roce 2011, protože před tím od roku 2007 byl vždy mezi prvními pěti. Celkové druhé místo obsadil stejně jako o rok dříve Němec Christian Reichert s 92 body, který se hned v 7 závodech z 8 vešel mezi prvních osm v cíli.

V ženském závodě v Shantou byl závod brazilsko-německou záležitostí, stejně jako již několikrát v průběhu letošního roku. Stejně jako v celkovém pořadí porazila v Číně Cunha zkušenou veteránku z Německa Angelu Maurer, několikanásobnou vítězku světového poháru (v 10km formátu 2007, 2008 a 2011), na kterou ale v celkovém pořadí letos zbylo až třetí místo, protože ji o 3 body se 106 celkovými přeskočila krajanka (a manželka druhého muže celkového pořadí) Nadine Reichert. Ta letos v závodech SP nasbírala hned 3 druhá místa, ale právě v Shantou ji alespoň porážku v celkovém pořadí vrátila Angela Maurer, když ji na stupních vítězů o stupínek přestoupala.

Zajímavostí je, že zatímco žena vyhrála světový pohár ve formátu 10km, jak se plave od zařazení dálkového plavání mezi olympisjké sporty v roce 2007, teprve třetí (2007, 2008 a 2011 Maurer, 2009 Poliana Okimoto a 2010 a 2012 Cunha), muž vyhrál již pátý (2007 Vladimir Djatčin, 2008 Valerio Cleri, 2009 a 2011 Thomas Lurz, 2010 Chad Ho, 2012 Gianniotis).

Jen na okraj ještě zmíním překvapivý výsledek předposledního závodu v Hong Kongu, kde již sice o svém definitivním vítězství v celkovém pořadí rozhodla vítězná Ana Marcela Cunha, těsně před novozélandským překvapením Carou Baker a Angelou Mauerer na třetím místě, ale mužský závod pro sebe překvapivě získal Australan Rhys Mainstone, který hned o 7 vteřin přespurtoval legendárního Thomase Lurze a na pozdějšího celkového vítěze Spyridona Gianniotise zůstalo až třetí místo.

Světový pohár se letos skládal z 8 následujících závodů: 29.1. Santos (Brazílie), 4.2. Viedma (Argentina), 1.4. Ejlat (Izrael), 24.4. Cancun (Mexiko), 26.7. Lac St-Jean, 11.8. Lac Megantic (oba Kanada), 7.10. Hong Kong a 14.10. Šantou (Čína). Naši borci se představili v Brazílii (Jana 8., Silva 22., Pošmy 32.), v Izraeli (Jana 7., Silva 19., Rosťa 17.) a v Mexiku (Jana 7., Silva 14., Pošmy 20., Rosťa 25., Libor 34.). V celkovém pořadí to pak stačilo Janě na 11. místo (38 bodů), Silvě na 38. místo (6 b.), Rosťovi a Pošmymu na 53.-94. místo se 4 body a Liborovi s 2 body na 94.-152. místo.

Výsledky posledního závodu světového poháru, Shantou, Čína, 10 km:

Women

#

Athlete

Fed.

Time

1

Ana Marcela CUNHA

BRA

1:58:12.90

2

Angela MAURER

GER

1:58:14.23

2

Nadine REICHERT

GER

1:58:15.32

4

Yu SHI

CHN

1:58:15.59

5

Olga BERESNYOVA

UKR

1:58:15.87

6

Shiyue CAO

CHN

1:58:22.50

7

Xin XIN

CHN

1:58:31.37

8

Leah CUTTING

AUS

2:00:35.60

9

Lili ZHOU

CHN

2:00:46.27

10

Hefei WANG

CHN

2:01:10.93

11

Alice WHILEY

AUS

2:01:13.92

12

Jingyu WANG

CHN

2:01:27.51

13

Shan LEI

CHN

2:01:29.55

14

Dandan YANG

CHN

2:01:31.40

15

Buzhou CU

CHN

2:01:35.15

16

Yilin LI

CHN

2:01:36.16

17

Xinyi CHEN

CHN

2:02:51.95

18

Emily SEYMOUR

AUS

2:03:56.00

19

Zige LIU

CHN

2:04:41.57

20

Muran TIAN

CHN

2:06:47.17

21

Yu JIANG

CHN

2:06:54.22

22

Mo LI

CHN

2:08:51.88

23

Shihui HE

CHN

2:08:01.73

24

Xu CHU

CHN

2:09:09.53

25

Yue TIAN

CHN

2:09:10.14

26

Yue YANG

CHN

2:11:59.23

27

Aichen DENG

CHN

2:11:03.41

28

Xiangtong KONG

CHN

2:12:58.25

29

Xueyi BAO

CHN

2:16:15.00

30

Yue TEN

CHN

2:16:21.62

31

Ruyun XU

CHN

2:16:36.85

Bettina LORSCHEITTER

BRA

DNF

Hongfei QU

CHN

DNF

Xue LI

CHN

DNF

       

Men

#

Athlete

Fed.

Time

1

Spyridon GIANNIOTIS

GRE

1:50:41.70

2

Li Jun ZU

CHN

1:50:45.22

3

Allan DO CARMO

BRA

1:50:45.57

4

Rhys MAINSTONE

AUS

1:50:46.38

5

Ferry WEERTMAN

NED

1:50:50.67

6

Andreas WASCHBURGER

GER

1:50:51.56

7

Simon HUITENGA

AUS

1:50:52.52

7

Christian REICHERT

GER

1:50:54.06

9

Diogo VILLARINHO

BRA

1:50:56.79

10

Igor CHERVYNSKY

UKR

1:51:01.29

11

Igor SNITKO

UKR

1:51:02.00

12

Samuel DE BONA

BRA

1:51:06.22

13

Joshua RICHARDSON

AUS

1:51:10.30

14

Zibin ZHANG

CHN

1:51:15.09

15

Yang LIN

CHN

1:51:36.26

16

Xinwei CHEN

CHN

1:50:50.42

17

Phillip RYAN

NZL

1:51:52.29

18

Wenchao XU

CHN

1:52:04.27

19

Marcel SCHOUTEN

NED

1:52:10.67

20

Guiyang SHI

CHN

1:52:31.61

21

Yuanpeng LANG

CHN

1:52:41.23

22

Ruoyu WANG

CHN

1:53:13.20

23

Xuelei GAO

CHN

1:53:53.79

24

Yunxiang ZHANG

CHN

1:55:18.42

25

Yuexiang WANG

CHN

1:55:40.42

26

Chenyu ZHAO

CHN

1:55:56.42

27

Han YAO

CHN

1:57:31.25

28

Ziqian LIU

CHN

1:59:16.37

29

Lidu HAN

CHN

1:59:23.86

30

Zhifeng ZHANG

CHN

1:59:25.13

31

Li SUN

CHN

1:59:26.92

32

Jinliang DONG

CHN

1:59:33.61

33

Xiaojie SHEN

CHN

2:00:02.82

34

Kaimin ZHENG

CHN

2:00:03.46

35

Jianshu LI

CHN

2:00:07.12

36

Yanrong ZHANG

CHN

2:00:15.08

37

Seng HU

CHN

2:00:40.82

38

Yeung Darwin LEE

HKG

2:01:05.23

39

Di LIU

CHN

2:01:31.74

40

Jiayi HUANG

CHN

2:03:39.88

41

Xinjie JI

CHN

2:03:41.33

42

Zhihao YAO

CHN

2:04:09.40

43

Ka Chun LAV

HKG

2:04:11.10

44

Jiamin ZHANG

CHN

2:07:55.58

45

Ching Leung Sunny POON

HKG

2:10:02.94

46

Chun Hin HUI

HKG

2:11:58.77

47

Tsz For LEUNG

HKG

2:14:20.23

48

Yat Fei WONG

HKG

2:16:32.91

Qiwen CAO

CHN

DNF

Výsledky předposledního závodu světového poháru, Hong Kong, 10 km:

Women

#

Athlete

Fed.

Time

1

Ana Marcela CUNHA

BRA

2:11:48.30

2

Cara BAKER

NZL

2:11:50.10

2

Angela MAURER

GER

2:11:50.10

4

Nadine REICHERT

GER

2:11:53.75

5

Olga BERESNYEVA

UKR

2:11:58.10

6

Shi Yue CAO

CHN

2:11:59.85

7

Christine JENNINGS

USA

2:11:59.90

8

Bejaportn SRIPHANOMTHORN

THA

2:12:10.45

9

Emily BRUNEMANN

USA

2:12:15.30

10

Betina LORSCHEITTER

BRA

2:12:21.45

11

Jing Yu WANG

CHN

2:13:01.95

12

Emily SEYMOUR

AUS

2:13:47.60

13

Leah CUTTING

AUS

2:14:33.45

14

Shi Hui HE

CHN

2:15:11.75

15

Charlotte WEBBY

NZL

2:15:45.00

16

Caitlin WALL

NZL

2:25:43.20

17

Ching Man CHAN

HKG

2:27:01.25

18

Ming Yu Claudia WONG

HKG

2:27:08.80

19

Alice WHILEY

AUS

2:27:09.75

20

Sithee SONTISIRIKLIT

THA

2:28:54.00

21

Hong Fei QU

CHN

2:34:21.35

Men

#

Athlete

Fed.

Time

1

Rhys MAINSTONE

AUS

1:57:36.20

2

Thomas LURZ

GER

1:57:43.45

3

Spyridon GIANNIOTIS

GRE

1:57:45.05

4

Allan DO CARMO

BRA

1:57:48.85

5

Evgeny DRATTSEV

RUS

1:57:50.65

6

Andreas WASCHBURGER

GER

1:57:50.95

7

Ferry WEERTMAN

NED

1:57:53.05

7

Christian REICHERT

GER

1:57:53.05

9

Simon HUITENGA

AUS

1:57:54.95

10

Diogo VILLARINHO

BRA

1:57:58.85

11

Igor CHERVYNSKIY

UKR

2:00:08.30

12

Kirill ABROSIMOR

RUS

2:00:15.90

13

Joshua RICHARDSON

AUS

2:01:37.00

14

Igor SNITKO

UKR

2:01:38.30

15

Marcel SCHOUTEN

NED

2:02:33.00

16

Samuel DE BONA

BRA

2:03:14.15

17

Joey PEDRAZA

USA

2:03:43.87

18

Wen Chao XU

CHN

2:07:08.60

19

Kittiphat PIPIMNUN

THA

2:15:47.75

20

Jian Shu LI

CHN

2:15:51.60

21

Zhi Hao YAO

CHN

2:16:03.90

22

Yeung Darwin LEE

HKG

2:16:07.20

23

Ching Leung Sunny POON

HKG

2:16:27.75

24

Ka Chun LAU

HKG

2:7:07.55

25

Chun Hin HUI

HKG

2:17:13.15

26

Chun Hong LI

HKG

2:17:15.60

27

Sere PHANSOMBOON

THA

2:17:22.55

28

Jia Ming ZHANG

CHN

2:17:37.95

29

Marcus Yat Ho YUEN

HKG

2:17:58.35

30

Sin Chun YIU

HKG

2:18:40.80

31

Ho Yat Winson LEE

HKG

2:22:00.55

32

Wang Chi LAU

HKG

2:27:29.75

Chak Lam Nicholas LAU

HKG

DNF

Phillip RYAN

NZL

DNF

Celkové výsledky světového poháru 2012 – muži:

  Swimmer

Fed.

Total

1

SPYRIDON GIANNIOTIS

GRE

134

2

CHRISTIAN REICHERT

GER

92

3

ALLAN DO CARMO

BRA

72

4

ANDREAS WASCHBURGER

GER

59

5

FERRY WEERTMAN

NED

38

6

IGOR SNITKO

UKR

26

7

IGOR CHERVYNSKIY

UKR

22

Not classified in final rankings according to
Rules and Regulations Point 13.3

8

EVGENY DRATTSEV

RUS

68

9

THOMAS LURZ

GER

56

10

RICHARD WEINBERGER

CAN

54

11

RHYS MAINSTONE-HODSON

AUS

50

12

ZU LI JUN

CHN

36

13

NICOLA BOLZONELLO

ITA

34

14

DAVY BILLIAU

BEL

24

15

XAVIER DESHARNAIS

CAN

21

16

JULIEN SAUVAGE

FRA

20

17

ROMAIN BERAUD

FRA

20

18

SIMON HUITENGA

AUS

20

19

VALERIO CLERI

ITA

20

20

ERWIN MALDONADO

VEN

19

21

ARTHUR FRAYLER

USA

18

22

SAMUEL DE BONA

BRA

18

23

DIOGO ANDRADE VILLARINHO

BRA

17

24

AIMESON SPARKES-KING

CAN

16

25

CHARLES PETERSON

USA

16

26

BRIAN RYCKEMAN

BEL

15

27

ALEX MEYER

USA

14

28

TRENT GRIMSEY

AUS

14

29

EVGENIJ POP ACEV

MKD

11

30

ALEXANDER STUDZINSKI

GER

10

31

CHAD HO

RSA

10

32

MATHEUS EVANGELISTA

BRA

10

33

VLADIMIR DYATCHIN

RUS

10

34

VICTOR HUGO RIBEIRO COLONESE

BRA

8

35

HUI CHUN HIN

HKG

6

36

JOHNDRY SEGOVIA

VEN

6

37

JOSHUA RICHARDSON

AUS

6

38

LEE YEUNG DARWIN

HKG

6

39

LI JIAN SHU

CHN

6

40

MARCELSCHOUTEN

NED

6

41

MICHAEL DEMETRIEV

ISR

6

42

POON CHING LEUNG SUNNY

HKG

6

43

RODRIGO SILVEIRINHA CORREA FILHO

BRA

6

44

SERGY FESENKO

AZE

6

45

SHAHAR RESMAN

ISR

6

46

VICTOR SIMOES

BRA

6

47

XU WENCHAO

CHN

6

48

YAO ZHI HAO

CHN

6

49

YURIY KUDINOV

KAZ

6

50

YUVAL SAFRA

ISR

6

51

ZHANG JIA MING

CHN

6

52

PETAR STOYCHEV

BUL

5

53

ARSENIY LAVRENTYEV

POR

4

54

BRANDON JOHNSON

USA

4

55

CHEN XINWEI

CHN

4

56

DONG JINLIANG

CHN

4

57

FRANCISCO JOSE HERVAS

ESP

4

58

GAO XUELEI

CHN

4

59

GUILLERMO BERTOLA

ARG

4

60

HAN LIDU

CHN

4

61

HU SENG

CHN

4

62

HUANG JIAYI

CHN

4

63

IVAN DE JESUS LOPEZ RAMOS

MEX

4

64

JAN POSMOURNY

CZE

4

65

JI XINJIE

CHN

4

66

JOSEPH KLEINDL

GER

4

67

KIRILL ABROSIMOV

RUS

4

68

LANG YUANPENG

CHN

4

69

LAV KA CHUN

HKG

4

70

LEUNG TSZ FOR

HKG

4

71

LIN YANG

CHN

4

72

LINECKER DENARDI

BRA

4

73

LIU DI

CHN

4

74

LIU ZIQIAN

CHN

4

75

LUIS ESCOBAR

MEX

4

76

PHILLIP RYAN

NZL

4

77

PHILLIPE GUERTIN

CAN

4

78

ROSTISLAV VITEK

CZE

4

79

SANTIAGO ENDERICA

ECU

4

80

SHEN XIAOJIE

CHN

4

81

SHI GUIYANG

CHN

4

82

SUN LI

CHN

4

83

WANG RUOYU

CHN

4

84

WANG YEUXIANG

CHN

4

85

WONG YAT FEI

HKG

4

86

YAO HAN

CHN

4

87

YUTO KOBAYASHI

JPN

4

88

ZHANG YANRONG

CHN

4

89

ZHANG YUNXIANG

CHN

4

90

ZHANG ZHIFENG

CHN

4

91

ZHANG ZIBIN

CHN

4

92

ZHAO CHENYU

CHN

4

93

ZHENG KAIMIN

CHN

4

94

ADEL RAGA EL-BEHARY

EGY

2

95

AHMED GAD

EGY

2

96

ALAN ROJAS

MEX

2

97

ARTEM PODYAKOV

RUS

2

98

CHARLIE GUIGNET

FRA

2

99

CHRIS BRYAN

IRE

2

100

CSABA GERCSAK

HUN

2

101

DAMIEN CATTIN-VIDAL

FRA

2

102

DANIEL RONEN

ISR

2

103

DANIL SEREBRENNIKOV

RUS

2

104

FEDERICO VANELLI

ITA

2

105

FELIPE GONCALVES

BRA

2

106

FERNANDO PONTE

BRA

2

107

FERNANDO PROCHNOW

BRA

2

108

FILLIPO PUPULIN

ITA

2

109

GABRIEL POULIOT

CAN

2

110

IACOVOS HADJICONSTANTINOU

CYP

2

111

IDAN FRIEDBERG

ISR

2

112

JOANES HEDEL

FRA

2

113

JOEY PEDRAZA

USA

2

114

JONATHAN BAR-ELI

ISR

2

115

JUAN MARTIN PEREYRA

ARG

2

116

KEVIN VASQUEZ

GUA

2

117

KIRILL FEOFILAKTOV

RUS

2

118

KITTIPHAT PIPIMNUN

THA

2

119

LAU KA CHUN

HKG

2

120

LAU WANG CHI

HKG

2

121

LEE HO YAT WINSON

HKG

2

122

LI CHUN HONG

HKG

2

123

LIBOR SMOLKA

CZE

2

124

LUCA FERRETTI

ITA

2

125

LUCAS KANIESKI

BRA

2

126

LUCAS OLIVEIRA

BRA

2

127

LUCIANO MARTIN SALES RUBIO

ARG

2

128

LUIS BOLANOS

VEN

2

129

LUIZ GUSTAVO F.G.BARROS

BRA

2

130

MARCOS FERRARI

BRA

2

131

MARTIN CARRIZO YUNGES

ARG

2

132

MATHEUS ISIDRO

BRA

2

133

MATTHIAS SCHWEINZER

AUT

2

134

MAZEN AZIZ

EGY

2

135

MOHAMED SEROUR

EGY

2

136

NICOLAS MATTE-SAVARD

CAN

2

137

OUSSAMA MELLOULI

TUN

2

138

ROB MUFFELS

GER

2

139

RODRIGO ELORZA

MEX

2

140

SAMUEL MATTE

CAN

2

141

SEREE PHANSOMBOON

THA

2

142

SERGEY BOLSHAKOV

RUS

2

143

SHOHAM LERER

ISR

2

144

SIMONE ERCOLI

ITA

2

145

SIMONE RUFFINI

ITA

2

146

STEFAN SIGRIST

SUI

2

147

THOMAS SNELSON

ESP

2

148

VASILY BOYKOV

RUS

2

149

VENTSISLAV AYDARSKI

BUL

2

150

YASUNARI HIRAI

JPN

2

151

YEUN MARCUS YAT HO

HKG

2

152

YIU SIN CHUN

HKG

2

Celkové výsledky světového poháru 2012 – ženy:

  Swimmer

Fed.

Total

1

ANA MARCELA CUNHA

BRA

160

2

NADINE REICHERT

GER

106

3

ANGELA MAURER

GER

103

4

OLGA BERESNYEVA

UKR

48

Not classified in final rankings according to
Rules and Regulations Point 13.3

5

EVA FABIAN

USA

56

6

CHRISTINE JENNINGS

USA

46

7

MARTINA GRIMALDI

ITA

36

8

EMILY BRUNEMANN

USA

30

9

CAO SHI YUE

CHN

30

10

SHI YU

CHN

28

11

JANA PECHANOVA

CZE

22

12

ANNA GUSEVA

RUS

20

13

KARLA SITIC

CRO

19

14

ALEXANDRA SOKOLOVA

RUS

18

15

EKATERINA SELIVERSTOVA

RUS

18

16

HALEY ANDERSON

USA

18

17

ZSOFIA BALAZS

CAN

17

18

CARA BAKER

NZL

17

19

HEIDI GEORGE

USA

16

20

XIN XIN

CHN

16

21

BEATRICE PINEAU

CAN

15

22

AURELIE MULLER

FRA

14

23

POLIANA OKIMOTO

BRA

14

24

ANNA UVAROVA

RUS

14

25

ASHLEY TWICHELL

USA

14

26

LEAH CUTTING

AUS

14

27

GIORGIA CONSIGLIO

ITA

12

28

YANEL PINTO

VEN

12

29

NADINE WILLIAMS

CAN

12

30

CECILIA BIAGIOLI

ARG

10

31

CLAIRE THOMPSON

USA

10

32

ELIZAVETA GORSHKOVA

RUS

8

33

ZHOU LILI

CHN

8

34

ALEJANDRA GONZALEZ LARA

MEX

6

35

ALONA BERBASOVA

UKR

6

36

KALLIOPI ARAOUZOU

GRE

6

37

MARGARITA DOMINGUEZ

ESP

6

38

SILVIE RYBAROVA

CZE

6

39

ISABELLE LONGO

BRA

6

40

BENJAPORN SRIPHANOMTHORN

THA

6

41

WANG JING YU

CHN

6

42

EMILY SEYMOUR

AUS

6

43

HE SHI HUI

CHN

6

44

ALICE WHILEY

AUS

6

45

WANG HEFEI

CHN

6

46

YUMI KIDA

JPN

5

47

BETINA LORSCHEITTER

BRA

5

48

ALICE FRANCO

ITA

4

49

CARLA DIAZ

VEN

4

50

DANIELA PINTO

POR

4

51

INES HAHN

GER

4

52

LINSY HEISTER

NED

4

53

MAAIKE WAAIJER

NED

4

54

MARIANNA LYMPERTA

GRE

4

55

SVENJA ZIHSLER

GER

4

56

TYRA ROONEY

CAN

4

57

MATHILDE SORENSEN

DEN

4

58

ELOISE LABRECQUE

CAN

4

59

JADE DUSABLON

CAN

4

60

LEENA STRUZINA

CAN

4

61

LEONIE PAMERLEAU

CAN

4

62

LEI SHAN

CHN

4

63

YANG DANDAN

CHN

4

64

CU BUZHOU

CHN

4

65

LI YILIN

CHN

4

66

CHEN XINYI

CHN

4

67

LIU ZIGE

CHN

4

68

TIAN MURAN

CHN

4

69

JIANG YU

CHN

4

70

LI MO

CHN

4

71

CHU XU

CHN

4

72

TIAN YUE

CHN

4

73

YANG YUE

CHN

4

74

DENG AICHEN

CHN

4

75

KONG XIANGTONG

CHN

4

76

BAO XUEYI

CHN

4

77

TEN YUE

CHN

4

78

XU RUYUN

CHN

4

79

ANNE GRETA OLASZ

HUN

3

80

GABRIELA CORDEIRO

BRA

3

81

ALEXANDRA PHILIPPA PANAYIDES

CYP

2

82

ANASTASIA KRAPIVINA

RUS

2

83

CAITLIN NOLAN

CAN

2

84

CHEN PINSLY

ISR

2

85

CINDY TOSCANO

GUA

2

86

ERIKA VILLAECIJA

ESP

2

87

FEDERICA VITALE

ITA

2

88

GABRIELA ROCHA

BRA

2

89

LAILA EL-BASSIOUNI

EGY

2

90

LEE COHEN

ISR

2

91

LIDIYA IVANOVA

BUL

2

92

LILIANA HERNANDEZ

VEN

2

93

LIZETH RUEDA SANTOS

MEX

2

94

MARIA BULAKHOVA

RUS

2

95

MARIANA DE SOUZA

BRA

2

96

MELISSA VILLASENOR

MEX

2

97

NOURAN TANEK

EGY

2

98

OPHELIE ASPORD

FRA

2

99

ROTEM AMIT

ISR

2

100

ROTEM SHIMRON

ISR

2

101

SWANN OBERSON

SUI

2

102

TEJA ZUPAN

SLO

2

103

VICENIA NAVARRO

VEN

2

104

YEHUDIT EINI

ISR

2

105

ZAIRA CARDENAS

MEX

2

106

SARAH-LEE HEVEY

CAN

2

107

MARIANELA MENDOZA

ARG

2

108

NOELIA PETTI

ARG

2

109

CHARLOTTE WEBBY

NZL

2

110

CAITLIN WALL

NZL

2

111

CHAN CHING MAN

HKG

2

112

WONG MING YU CLAUDIA

HKG

2

113

SITHEE SONTISIRIKLIT

THA

2

114

QU HONG FEI

HKG

2